Vanaf volgende maand, per 1 juli 2022, zijn rookmelders in alle woningen verplicht!
  • Op elke woonverdieping
  • In besloten ruimtes die dienen als vluchtroute
  • Voor zowel koop- als huurwoningen
De Bont Elektro- en Beveiligingstechniek heeft ervaring met de aanleg van brandmeldinstallaties voor MKB, instellingen en particulieren. Wij zijn op de hoogte van de laatste regels en zorgen er graag voor dat ook jouw woning/pand voldoet aan de nieuwste eisen.
Meer informatie: https://bit.ly/3N8gK4u